O nás

monitoring for energy

Společnost SunTanzer s.r.o. byla založena v roce 2007 se zaměřením na vývoj, projektování, realizace a technické poradenství v oblasti výroby energie z obnovitelných a alternativních zdrojů.

Ze čtyř zaměstatnců v roce 2008 se společnost rozrostla do týmu zkušených techniků, inženýrů projektantů a specialistů.

V roce 2009 až 2011 společnost SunTanzer s.r.o. postavila na klíč 24 fotovoltaických elektráren od 3 kW po 3,6 MW na střechách rodinných domků i volných plochách, a to jak v České republice, tak v Německu. Tyto elektrárny byly postaveny na klíč, tzn. od vyřízení žádosti o připojení výrobny u distributorů, přes vyřízení potřebných stavebních oprávnění a související projektovou část, dále realizační část - projekt, inženýring a koordinace a řízení stavby, výstavba včetně výběrových řízení na subdodavatele, až po uvedení elektrárny do provozu, kolaudaci a předání zákazníkovi včetně všech povolení, revizí a licencí. Při výstavbě společnost SunTanzer s.r.o. dbala v maximální možné míře na využití recyklovatelných materiálů. Na většině elektráren postavených společností SunTanzer s.r.o., společnost poskytuje dlouhodobé servisní služby, údržbu a monitoring celého systému.
Hlavním cílem v těchto letech bylo zvýšení využití alternativních zdrojů energie, zvýšení energetické nezávislosti našich zákazníků v podmínkách ČR a celé Evropy a snížení emisí CO2.

V roce 2010 firma získala licenci na prodej elektrické energie a plynu. V současné době se našimi zákazníky stávají domácnosti, podnikatelé v kategorii maloodběr i velkoodběr.

V roce 2010 firma SunTanzer dosáhla obratu ...

Velmi různorodá a rozsáhlá činnost společnosti umožnila obsáhnout zákazníky od domácností přes průmysl po veřejný a státní sektor. Zde se v plné míře projevila základní strategie firmy - individuální přístup ke každému zákazníkovi s cílem maximálně a spolehlivě uspokojit jeho požadavky.

V roce 2011 se společnost dále zaměřila na další alternativní zdroje energie s hlavním důrazem na energetické systémy se společnou výrobu elektřiny a tepla - tedy kogenerační jednotky. A to od mikro jednotek v řádech kW až po velké kogenerační jednotky v řádech MW. Společnost SunTanzer s.r.o. se stala distributorem kogeneračních jednotech firmy Vaillant.
Dále byla rozpracována služba Můj Energetik, která se zaměřila na energetické poradenství.

Hlavní činnosti a poskytované služby :

  • dodavatel (realizace a instalace) energetických systémů na klíč - oblast fotovoltaiky, kogenerace, termiky, tepelných čerpadel, ...
  • zpracování kompletní stavební a prováděcí projektové dokumentace
  • technický engineering projektů
  • zajištění financování energetických systémů
  • po-instalační služby včetně údržby a servisu po celou dobu životnosti systému
  • monitoring energetického systému po celou dobu životnosti
  • obchod s elektřinou a plynem
  • malo i velkoobchodní činnost se solárními komponenty
  • energetické poradenství se zaměřením na EPC projekty, energetické audity, studie proveditelnosti a technicko-ekonomické studie, regulace čtvrthodinového maxima, řízení energetického hospodářství a další (služba Můj energetik)
  • energetický management (služba Můj energetik)

V roce 2011 byla společnost SunTanzer s.r.o. rozdělena na 5 samostatných firem.

I po rozdělení každá jednotlivá společnost pokračuje v naplňování cílů o zvýšení využití alternativních zdrojů energie a zvýšení energetické nezávislosti našich budoucích zákazníků a v neposlední řadě snížení škodlivých emisí a imisí. V dalších aplikacích a instalacích jednotlivé společnosti budou upřednostňovat nové technologie a přístupy šetrné k životnímu prostředí a opět v maximální možné míře využívat recyklované materiály.
Hlavním cílem SunTanzer Group je poskytnout komplexní řešení energetických systémů. A to od projektu, přes výstavbu a instalaci a uvedení do provozu, až po servis a údržbu a následnou ekologickou likvidaci po skončení doby životnosti energetického systému.
Dlouhodobým cílem je výstavba vlastní bioplynové stanice.

SunTanzer s.r.o. jakožto mateřská organizace je stále zaměřena na vývoj, projekční a konstrukční činnost v energetice dále na realizace a poskytování záručního a pozáručního servisu.

ST Energy s.r.o. je společnost zaměřená na obchod s elektřinou a plynem, malo i velko obchodní činnost se solárními komponenty, fakturace za vlastníky FVE.

ST Energy Management s.r.o. je společnost se zaměřením na poskytování technicko-ekonomického poradenství a konzultace nejen v oblastech úspor energií, optimalizace nákladů na energie a celý energetický systém, dále nabízí inovativní řešení v oblasti energetiky s důrazem na využití obnovitelných nebo alternativních zdrojů energie. Hlavním produktem této společnosti je služba Můj Energetik. Základní strategií služby Můj Energetik je individuální přístup ke každému zákazníkovi s komplexními poradenskými službami a efektivním využití investic do energetických systémů.

ST Energy Technologies s.r.o. poskytuje monitoring energetických systémů. Součástí je on-line sledování jakýchkoliv potřebných veličin prostřednictvím webového portálu ať už v počítači či mobilu.

ST Alternative Energy s.r.o. je zaměřena na výrobu elektřiny z obnovitelných a alternativních zdrojů. FVE, tepelná čerpadla, rekuperace, kogenerační jednotky, ...

...

Do skupiny SunTanzer Group dále patří:
RWM Energo s.r.o.
Tasila s.r.o.
...

SunTanzer Energy Group (ST)


Copyright © 2018 Monitoring. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software šířen pod GNU/GPL licencí.

Design by monitoring4energy.com